Translate

Friday, July 20, 2012

இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்

"களாவான நோன்புள்ள நிலையில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால் அவர் சார்பாக அவரின் பொறுப்பாளர் நோன்பு நோற்பார்." 
என ஆயிஷா(ரலி) அறிவித்தார்                                                                                .

No comments:

Post a Comment